СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На следећем линку имате презентацију са детаљним упутством о смањењу школске администрације:

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/osnovne_skole/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9E_%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%A3_%D0%98%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95_%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%95_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%95.pdf