Школски програм-материјал за рад

 

00_Strucno_uputstvo_Skolski_program_16_06_2014

1 i 2 Nastavni program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

3 Nastavni program za treci razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

4 Nastavni program za cetvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

5 Nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

6 Nastavni program za sesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

7 Nastavni program za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

8 Nastavni program predmeta sah

8 Nastavni program za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Nastavni program predmeta svet oko nas za prvi i drugi razred

PRIMER

Skolski program za 1. ciklus

Zakon

МОДЕЛ Ш-ПРОГРАМ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ГРАЂАНСКО

Школски програм – израда

Ово су исти документи у Word

1 i 2 Nastavni program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

3 Nastavni program za treci razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

4 Nastavni program za cetvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

5 Nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

6 Nastavni program za sesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

7 Nastavni program za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

8 Nastavni program za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-word

ПРИМЕР ПРОГРАМА-прилагодити условима школе

http://petaosnovna.com/?page_id=37