Страни изрази и изрекe

 

А

À bas! /a бâ/  фр. Доле! (узвик негодовања против некога, у значењу:доле с њим! и сл.).

А buonintenditorpocheparole / a буон интедитôр пôке парôле/ итал. дословно: Добром познаваоцу мало речи тј. паметном човеку не треба много објашњавати.

À condition/a кондисјôн/ фр.уз услов,под условом;тгр.давање и преузимање робе за продају уз условда се може вратити ако се не прода.

 

Acte final /акт финâл/ фр.завршни призор,свршетак чина у драми.

Actions speak louder than words /ȅкшнɜ спй лаудер ден уȇрдɜ/ енгл.Дела говоре гласније него речи(слична је наша изрека: Не збори, него твори).

A friend in need is a friend indeed/е френд ин нйд из е френд индйд/ енгл. Пријатељ у невољи је прави пријатељ.

Àla bonne heure/а ла бонȇр/ фр. у добар час! Баш добро! Баш како ваља!

Aleaiactaesto/алеа јакта есто/,тј.Нека падне коцка.

А la guerre commeà la guerre/а ла гер а ла гер/ фр. дословно: У рату као у рату;смисао је да у сваком сукобу неизбежне жртве и непријатности.

À la mode/а ла мôд/ фр. по моди; по најновијем укусу.

А little  knowledge is a dangerous thing/е литл нȍлиџ из е дȅјнџрес тинг/ енгл. Мало знања опасна је ствар ,тј.половично знање може бити опасно.

All is fair in love and war/ол из фȇр ин лав енд уôр/ енгл. У љубави и у рату све је праведно (тј.дозвољено).

Аll is well that ends well/ôл из уȅл дет ендз уȅл/ енгл. Све је добро што се добро сврши(пословица коју је узео Шекспир за наслов једне своје комедије).

All things come to him who waits/ôл тинхгз кăм ту хим ху уêјтс/ енгл. Све долази ономе који чека ;слична је наша пословица Стрпљен, спасен.

Alteri semper ignoscito,tibinunquam!/àлтери семпер игнòсцито, тиби нунквам/ лат. Другом увек праштај,себи никад!

Amatorceacusest/амăтор цекуст ест/ лат. Заљубљен је слеп.

Amor tussisque non celatur/амор тусйскве нон целàтур/ лат. Љубав и кашаљ се не скривају.

An apple a daz keeps the doctor away/ен ȅпл е деј кйпс д доктор еуȅј/ енгл. Једна јабука на дан држи доктора далеко.

Aprѐs nous le dếluge/апрȅ нỳ л делйж/ фр. После нас потоп, тј. После наше смрти свеједно је шта ће се десити ,важно је да нам је сад добро (изрека која се приписује мадам Помпадур, миљеници француског краља Луја XV ис XVIII столећа).

 

 

À quelque chose Malheur est bon/а келк шôз малếр е бôн/ фр. дословно: за нешто је несрећа добра. По смислу одговора нашој изреци: Свако зло има своје добро.

А rolling stone gathers no moss /е рòулинг стоун гȅдерз ноу мòс/ енгл. На камену који се котрља не сакупља се маховина, тј. Онај који је увек у покрету избегава обавезе и  одговорности.

 

Аsk me no questions,I’ll tell уou no lies /âск ми ноу куȅсчнз,ајл тел ју ноу лâјз/ енгл. Не питај ме ништа, па те нећу слагати.

 

Ask a silly question, get a silly answer / âск е сили куȅсчнз, гет е сили ансер/ енгл. Постави (Ако поставиш) глупо питање , добићеш глуп одговор.

A stitch in time saves nine /e стич ин тајм сејвз најн/ енгл. Један благовремени бод(шав) уштеди девет,тј. Боље је одмах предузети мере да се нешто исправи: одговара нашој изреци: Боље спречити него лечити.

А watched pot never boils /e уочт пот невер бојлз/ енгл. Лонац који се посматра никада не проври; смисао је да очекивани догађај брже долази ако не размишљамо стално о њему.

А woman’s work is never done /e вуменз ууẽрк из невер дан/ енгл. Женин посао никад није завршен(тј.жене,са разлику од мушкараца, морају да раде од јутра до мрака).

 

 

B

Beautz is in the eze of the beholder /бјỳти из ин ди ај ов д биохôулдер/ енгл. Лепота је у оку посматрача (тј. Не постоји апсолутно лепо).

Birds of a feather flock together /бếрдз ов е фȅдер флок тугȅдер/ енгл. Дословно: птице истог перја јате се заједно; одговара нашим изрекама Свака птица своме јату лети илиНашла врећа закрпу.

Birtahtaeksik/бир тахтȁексик/ тур. Дословно: Недостаје једна даска (одатле наш фразем недостаје му једна даска у глави, у значењу “није читав“ , а за онога ко је поремећен или глуп).

C

Chi dorme non pigliapesci /ки дорме нон пиљ пеши/ итал. Ко спава не хвата рибе:пословица која хвали марљивост ,слично нашој Ко рано рани две среће граби.

Comparaison n’est pas raison /компарезôн не пȁ резôн/ фр.поређење није разлог (тј.Поређење са сличним примерима још није доказ да је нека тврдња тачна).

Curiosity killed the cat /кјуриȍсити килд д кет/ енгл. Радозналост је убила мачку (пословица која упозорава на опасност од претеране љубопитљивости).

 

D

Damned if you do, damned if you don’t /демд иф ју дỳ,демд иф ју доунт/ енгл. Проклет си ако то учиниш,проклет си ако не учиниш (тј. Нема излаза); одговара нашој изреци из народне приче: Ко узме кајаће се, ко не узме кајаће се.

Dolor animi morbusgraviorest quam corporis /долор àними морбус грàвиор ест квам кòрпорис/ лат. Бол душе тежи је него телесни бол. (Публилије Сиранин).

Е

EilemitWeile/ајле мит  вајле/ нем. Жури стрпљиво, тј. не пренагљуј.

Ende gut, alles gut /енде гỳт, але гỳт/ нем. Добар свршетак, све добро, или како се у нас каже:  Све је добро што се добро сврши.

Erstdenken, dannlenken /ерст денкн, дà ленкн/ нем. Прво размислити, а затим управљати (колима). По смислу одговара нашем: Трипут мери, а једном сеци.

Everz cloud has a silver lining /еври клауд хез е силвер лајнинг/ енгл. Сваки облак има сребрну ивицу (у смислу: у свакој невољи постоји срачак наде).

F

Finché c’è vita c’èsperanza /финкȅ че вй че сперàнца/ итал. Док има живота, има и наде.

First come, first served /фêрст кам, фêрст сêрвд/ енгл. Ко први дође, први бива послужен.Одговара  нашој изреци: Ко пре девојци, њему девојка.

G

Gnothiseautón /гнотхи сеаутő/ грч. Спознај самога себе (изрека која се приписује грчком филозофу Талесу, а била је исписана на Аполоновом храму у Делфима).

H

Hasta la vista! /аста ла виста/ шп. До виђења!

Haste makes waste /хејст мејкс уејст/ енгл. Дословно: Журба чини пустош. Одговара нашој изреци: Што је брзо, то је кусо.

Ho bíosbrachýshē de téchnēmakrá /хо биос брахис хе де техне макра/ грч. Живот је кратак, а уметност дуговечна.

I

If you snooze, you lose /иф ју снуз, ју луз/ ЕНГЛ. Ако задремаш, изгубићеш (новија америчка изрека чији је смисао да је за успех у пословној конкуренцији неопходна будност).

Il n’y a pas de sot métier /ил ни а па д со метје/ фр.Нема глупог заната, тј. ниједног занимања не треба се стидети.

К

Knowledge is power /нолиџ из пауер/ енгл. Знање је моћ (Френсис Бекон).

L

Les dames en avant/ле дам ан аван/ фр. Даме напред (тј. дамама првенство; у нас: Даме имају предност).

М

My house is my castle /мај хаус из мај кáсл/ енгл. Моја кућа је моја тврђава (у нас: Моја кућица,моја слободица).

N

Non scholae, sed vitae discimus/нон схоле, сед вите дисцимус/ лат. Не учимо за школу, него за живот.

O

Ohne Fleiss keinPreis/оида флајс кајн прајс/ нем. Без вредноће нема награде.

P

Plus ça change, plus c’est la meme chose /пли са шанж, пли се ла мем шоз/ фр. Што се више мења, све више остаје исто (тј.промене су само привидне).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s