,,Мрежа пријатеља инклузивног образовања“

У оквиру пројекта  ,,Мрежа пријатеља инклузивног образовања,,  Центра за интерактивну педагогоију ,у нашој школи су реализоване акције:

,,Свако срце исто куца,, и

,,Једнако образовање за све,,